سیستم خزانه داری بیتا

اهمیت ویژه کنترل سیستماتیک وجوه نقد و ارزیابی موجودی نقدی و تعهدات مالی سازمان ها تثبیت شده است. اما با توجه به فرآیندهای زیاد عملیات دریافت و پرداخت و فرآیندهای تکمیلی آنها و پیچیدگی نرم افزارهای خزانه داری موجود، تمایل کاربران را برای استقرار نرم افزار خزانه داری کم می نماید. استراتژی اصلی در طراحی سیستم خزانه داری بیتا سهولت استفاده از کلیه فرآیندهای سیستم در عین وجود یک دید جامع در کل نرم افزار می باشد. همچنین به ثبت اتوماتیک کلیه تراکنش های مالی در سیستم حسابداری توجه ویژه ای شده است.

برخی امکانات سیستم

 • امکان تعریف بانک ها و شعبات مرتبط
 • امکان تعریف حساب های بانکی و دسته چک های هر حساب
 • امکان تعریف صندوق ها و تنخواه های ارزی و ریالی
 • امکان تعیین کنترل یا عدم کنترل مانده لحظه ای کلیه مراکز مالی
 • امکان تعریف کدینگ منابع و مصارف جهت تولید گزارش صورت جریان وجوه نقد و مبحث ارسال سند
 • امکان تعریف کدینگ رابط مراکز مالی برای صدور اسناد خزانه داری
 • امکان تعریف کدینگ کسور به عنوان عامل کاهنده در فرآیند پرداخت مانند مالیات تکلیفی و یا حسن انجام کار
 • دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از چک و نقد در یک سریال فرآیند
 • امکان تعریف چندین نوع دریافت و پرداخت و اختصاص نوع دهنده/گیرنده (اشخاص،شرکت ها/ مراکز هزینه و ...)
 • امکان نقد مستقیم چک و واریز آن به صندوق
 • امکان جابجایی چک ها بین صندوق ها
 • امکان شارژ تنخواه از مراکز مالی و ثبت صورت خلاصه تنخواه
 • امکان استفاده از کلیه تفصیلی های شناور (به غیر از مراکز مالی) در عملیات دریافت و پرداخت
 • امکان انجام کلیه ی فرآیندهای مربوط به اسناد دریافتنی اعم از واگذار به بانک، اخذ عادی از بانک، اخذ واخواستی، نقد مستقیم، وصول، خرج، عودت
 • امکان مدیریت اسناد تضمینی شامل دریافت چک تضمینی، پرداخت تضمینی، تبدیل عادی به تضمینی و بالعکس

ویژگی های کاربردی

 • امکان صدور خودکار اسناد حسابداری در زمان ذخیره فرآیندها
 • امکان انجام کلیه فرآیندهای مربوط به چک از طریق فرم مدیریت اسناد
 • امکان تعریف عوامل هزینه پرکاربرد جهت بالا بردن سرعت ورود اطلاعات صورت خلاصه تنخواه
 • امکان ثبت یک برداشت از مرکز مالی و پرداخت همزمان به طرف تجاری و مرکز مالی (جابجایی بین مراکز)
 • امکان تعیین سقف دریافت و پرداخت برای صندوق و تنخواه ها
 • جستجوی پیشرفته در کلیه فرآیندها و با توجه به کلیه فیلدهای اطلاعاتی
 • پروسه سیستـماتیک درخواست وجه و درخواست چک برای هر پرداخـت و اتصال آن به سیـستم تامین و فاکتور خـرید
 • امکان دسترسی راحت به گزارشات پرکاربرد مثل گردش چک و گردش مراکز مالی از کلیه فرم ها و فرآیندهای سیستم

برخی گزارشات سیستم

 • گزارشات اسناد دریافتنی به تفکیک نوع و وضعیت
 • گزارشات اسناد پرداختنی به تفکیک نوع و وضعیت
 • گزارش گردش صندوق ها و تنخواه ها
 • گزارش گردش و دفتر بانک
 • گزارش دفاتر صندوق و تنخواه
 • گزارش کلیه فرآیندها و گردش چک
 • گزارش مرور خزانه داری و مشاهده درختواره فرآیندهای مرتبط با مراکز مالی
 • ابزار طراحی فرمت چاپ چک به تفکیک حساب ها
گروه پرتو بیتا

گروه پرتو بیتا به عنوان یکی از بنگاه های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در بازار ایران حضور دارد . بهره گیری از نخبگان حوزه نرم افزار و در نتیجه تفاوت در رویکرد تولید موجب تمایز این گروه از رقبا گردیده است. ارائه خدمات پشتیبانی ویژه وجه تمایز دیگر این گروه می باشد