سیستم مدیریت کالا و انبار بیتا

موضوع اصلی در بخش انبار تنوع فعالیت سازمان ها با توجه به نوع کالاهای مورد استفاده می باشد. آنچه که در سیستم انبار و مدیریت کالای بیتا مورد توجه قرار گرفته است، پیش بینی امکانات تحلیلی متنوع برای پشتیبانی از نیازهای متفاوت مشتریان خود بوده است. همچنین در مورد ویژگی اصلی نرم افزار انبارداری بیتا یعنی سهولت استفاده کاربری، کارهای خاصی صورت پذیرفته است.

برخی امکانات سیستم

 • امکان تعریف ساختار کدینگ کالا به صورت کاملاً پارامتریک و چند لایه
 • امکان تعریف انواع گروه بندی کالا از دیدهای مختلف
 • امکان استفاده از سریال کالا در زمان ورود و خروج کالا به انبار (برای کالاهای سریال دار)
 • امکان تعریف کامل انواع گروه های مشخصات فنی و مقادیر هر یک از آنها
 • امکان ثبت مشخصات فنی به ازاء هر کالا به صورت ردیفی و جلوگیری از ثبت کالاهای تکراری
 • امکان تعریف 6 جدول ویژگی شناور جهت رهگیری موجودی کالا در تفکیک های مختلف
 • امکان تعریف کدینگ رابط انبار و حسابداری به صورت پارامتریک جهت سهولت عملیات ارسال اسناد حسابداری
 • امکان تعریف انبار به تعداد دلخواه در نرم افزار
 • امکان تعریف کلیه مشخصات کالا (کد، نام، واحد اندازه گیری، نوع، مشخصات فنی، انبارهای مرتبط، روش قیمت گذاری، سریال پذیری و ...)
 • امکان ثبت انواع درخواست کالای مرکز هزینه، پروژه، دارائی ثابت و ...
 • امکان تعریف انواع اسناد وارده انبار (خرید داخلی، خارجی، تولید، امانی، انتقالی، انواع مرجوعی و ...)
 • امکان تعریف انواع اسناد صادره انبار (مصرف مرکز، مصرف پروژه، فروش، امانی، انتقالی، انواع مرجوعی و ...)
 • امکان ثبت صادره های انتقالی و تولید رسید انتقالی متناظر به صورت اتوماتیک و یا از طریق فراخوانی
 • امکان تخصیص تفصیلی های شناور به یکایک ردیف های وارده ها و صادره ها
 • امکان تخصیص شماره سریال، شماره عطف و شماره ارجاع به کلیه فرآیندهای انبار جهت کنترل آنها
 • پشتیبانی از روش های قیمت گذاری استاندارد میانگین موزون، Fifo و شناسایی ویژه

ویژگی های کاربردی

 • امکان صدور خودکار اسناد حسابداری مرتبط با فرآیندهای انبار
 • اتصال کامل نرم افزار انبار با سیستم های تامین و فروش بیتا جهت تکمیل فرآیندها
 • امکان ثبت انواع درخواست ها و انجام پروسه تایید در سیستم
 • مرور سیستم انبار و رهگیری فرآیندها با تفکیک های مختلف
 • امکان رهگیری هر یک از فرآیندهای انبار به صورت شماتیک و گویا جهت اطلاع از گردش هر فرآیند
 • امکان دسترسی به گزارشات پرکاربرد مانند کاردکس کالا از کلیه فرم ها و فرآیندهای مرتبط در نرم افزار
 • جستجوی پیشـرفته در کلیه فرآیندهای انبار و با توجه به کلیه فیلـدهای اطلاعـاتی ردیـف های مربوطه

برخی گزارشات سیستم

 • گزارش گردش کالا به تفکیک های انبار، کالا، طرف، گروه کالا، ویژگی ها و ...
 • گزارش موجودی کالا به کلیه تفکیک های فوق
 • گزارش جامع رسید با تفکیک کلیه فیلدهای تفکیک پذیر در سربرگ رسید و ردیف های رسید
 • گزارش جامع صادره با تفکیک کلیه فیلدهای تفکیک پذیر در سربرگ رسید و ردیف های رسید
 • گزارش کاردکس کالا با ویژگی های مشمول کنترل موجودی
 • گزارش رسیدهای ریالی نشده
 • گزارش مرور و آنالیزور انبار و ...
گروه پرتو بیتا

گروه پرتو بیتا به عنوان یکی از بنگاه های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در بازار ایران حضور دارد . بهره گیری از نخبگان حوزه نرم افزار و در نتیجه تفاوت در رویکرد تولید موجب تمایز این گروه از رقبا گردیده است. ارائه خدمات پشتیبانی ویژه وجه تمایز دیگر این گروه می باشد