زیر سیستم کارخانه دان:

 • امکان تعریف کارخانه دان های درون فارمی (برای تولید دان فارم) و یا کارخانه های دان مستقل برای تولید و توزیع دان برای فارم های مختلف
 • امکان تعریف اقلام مواد اولیه دان با گروه بندی مشخص
 • امکان تعریف فرمول های مختلف دان به همراه تعیین مواد تشکیل دهنده هر فرمول
 • امکان تعریف انواع انبار های مواد اولیه و دان در هر کارخانه دان
 • امکان ثبت خرید و انواع وارده های مواد اولیه به صورت تعدادی و ریالی به کارخانه دان
 • امکان انجام عملیات ساخت دان و بروز رسانی موجودی مواد و دان
 • امکان ثبت انتقالی های مواد بین انبار های مواد یک کارخانه دان و کارخانه های دیگر تعریف شده
 • امکان ثبت انتقالی های دان بین انبار های دان یک کارخانه دان و کارخانه های دیگر تعریف شده
 • محاسبه قیمت دان ساخته شده بر مبنای روش های استاندارد میانگین موزون و Fifo
 • گزارش کاردکس هر یک از مواد اولیه و یا فرمول های دان در انبار ها
 • گزارش موجودی مواد اولیه و دان به تفکیک هر انبار
 • گزارش گردش هر یک از مواد اولیه و فرمول های دان به تفکیک هر انبار
 • گزارش ریز وارده های مواد و دان به تفکیک هر انبار
 • گزارش از ساخت دان های انجام گرفته به تفکیک هر فرمول در هر تاریخ
 • گزارش نرخ مقایسه ای خرید هر یک از اقلام دان به تفکیک هر تامین کننده در هر ماه
 • و ...
گروه پرتو بیتا

گروه پرتو بیتا به عنوان یکی از بنگاه های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در بازار ایران حضور دارد . بهره گیری از نخبگان حوزه نرم افزار و در نتیجه تفاوت در رویکرد تولید موجب تمایز این گروه از رقبا گردیده است. ارائه خدمات پشتیبانی ویژه وجه تمایز دیگر این گروه می باشد