مشخصات نرم افزار پیش بینی تولید

 • تعریف الگوهای مختلف پیش بینی با امکان تعیین موارد زیر در هر هفته از گله ها (و امکان تکثیر):
  • درصد حذف و تلفات مرغ
  • درصد حذف و تلفات خروس
  • سرانه دان مصرفی مرغ (گرم / روز)
  • سرانه دام مصرفی خروس (گرم / روز)
  • درصد تولید تخم مرغ
  • درصد نطفه داری تخم مرغ
  • درصد هچ هفتگی
 • امکان تعریف تعداد نا محدودی از گله های مجازی در هر فارم با مشخصات زیر:
  • انتخاب فارم
  • پیش بینی تاریخ جوجه ریزی
  • پیش بینی تعداد جوجه ریزی
  • سن حذف گله به هفته
  • انتخاب الگوی پیش بینی موردنظر

تا قبل از عملیات جوجه کشی، می توان بارها گله مجازی تعریف کرده و پیش بینی نمود. در پروسه پیش بینی تولید موارد زیر به ازاء هر هفته از هر ماه سال محاسبه خواهد شد:

 • o تعداد تخم مرغ تولیدی
 • o تخم مرغ نطفه دار
 • o جوجه تولیدی
 • o کل دان مصرفی مرغ (کیلوگرم)
 • o کل دان مصرفی خروس (کیلوگرم)

به طور کلی می توان 4 مرحله را برای انجام عملیات پیش بینی متصور شد:

 • قبل از جوجه ریزی: این مرحله برای رسیدن به حالت ایده آل تولید بسیار پر کاربرد خواهد بود. گله های مجازی در این مرحله به کرات ایجاد می شوند و از بین می روند تا بهترین حالت تولید برای انتخاب زمان دقیق جوجه ریزی مشخص گردد.
 • پس از جوجه ریزی: با تعریف هر گله واقعی، یک گله با مشخصات کلی تعریف شده برای پیش بینی تعریف می شود.
 • به تولید بری: برای بالا بردن دقت پیش بینی، باید این امکان وجود داشته باشد تا تعداد مرغ پای تولید برای گله پیش بینی مشخص شده تا با شروع تولید، با تعداد واقعی پیش بینی انجام گردد.
 • هر مقطع از گله: به طور کلی در هر مقطع از گله با تعیین تعداد موجودی واقعی و انتخاب الگوی پیش بینی، امکان پیش بینی مجدد از مقطع تعیین شده به بعد در نظر گرفته خواهد شد.
 • همچنین برای موضوع دان این امکان پیش بینی شده است تا فرمول های نمونه و پیش فرض برای گله ها با تعیین موارد زیر تعریف گردد.
  • ریز اقلام هر فرمول
  • بازه مصرفی هر فرمول در گله (از چه روزی تا چه روزی)
  • مورد استفاده فرمول (مرغ یا خروس)

با تعریف فرمول های نمونه این امکان فراهم می شود تا نرم افزار بر اساس پیش بینی تولید، نیاز هر واحد به ریز اقلام دان شامل ذرت، سویا و ... در هر ماه و با هر تفکیک دیگر مشخص گردد.

با توجه به اینکه کل عملیات پیش بینی توسط یک پردازشگر با ضریب دقت بسیار بالا انجام می شود، با ثبت حداقل اطلاعات، عملیات انجام شده و کل اطلاعات تولید به تفکیک های مختلف به صورت خودکار ثبت خواهد گردید.

گزارشات:

 • تعداد پیش بینی تولید جوجه به تفکیک هر ماه در هر سال
 • مقایسه تعداد پیش بینی تولید جوجه بین فارم ها
 • مقایسه تعداد پیش بینی تولید جوجه به تفکیک مناطق
 • اطلاع از وضعیت تولید هر یک از گله ها به تفکیک هر ماه در هر سال
 • اطلاع از وضعیت نیاز کیلوگرم دان مصرفی در هر یک از فارم ها به تفکیک های زمانی ماهانه و سالانه
 • گزارش ماتریسی پیش بینی تولید بر اساس ماه های یک سال و فارم ها
 • امکان اطلاع از نیاز هر یک از واحدها به ریز اقلام دان در هر مقطع زمانی
 • و ده ها و ده ها گزارش کاربردی دیگر که بر اساس اطلاعات محاسباتی تولید شده قابل دسترس خواهد بود.
گروه پرتو بیتا

گروه پرتو بیتا به عنوان یکی از بنگاه های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در بازار ایران حضور دارد . بهره گیری از نخبگان حوزه نرم افزار و در نتیجه تفاوت در رویکرد تولید موجب تمایز این گروه از رقبا گردیده است. ارائه خدمات پشتیبانی ویژه وجه تمایز دیگر این گروه می باشد