به سامانه پشتیبانی پرتوبیتا خوش آمدید

در واحد پشتیبانی گروه پرتوبیتا، سعی بر این است که علاوه بر ارائه خدمات به مشتریان، از نحوه درخواست پشتیبانی مشتریان الگوبرداری نموده و با ایجاد ارتباط نزدیک با کاربران و مشتریان این گروه، خدمات را بصورت مشتری مدارانه به ایشان ارائه می دهیم. اسفاده از ابزار تیکت برای رفع اشکال، دانشنامه برای بهره برداری موثر از محصولات و اخبار جهت آگاهی از آخرین وضعیت محصولات در این قسمت گنجانده شده است.

جستجو در سامانه پشتیبانی

آخرین مقالات تکنولوژیست