سه شنبه، 24 تیر ماه 1399

آفیس 365

برنامه Office 365 توسط بیش از سیصد هزار کارکن شرکت General Electric استفاده خواهد شد

مایکروسافت اعلام کرده برنامه Office 365 آن توسط کارکنان شرکت آی تی General Electric که بیش از سیصد هزار نفر می باشند استفاده خواهد شد...

ایجاد تغییرات در سرویس های OneDrive و Office 365 از سوی مایکروسافت

مایکروسافت به تازگی اعلام کرده که تغییرات بزرگی را در سرویس OneDrive خود ایجاد کرده و از طرفی دیگر حافظه ی نامحدود کاربران Office 365 را خاتمه داده است...