شنبه، 28 دی ماه 1398

Windows Store

برنامه های Windows 10 Store نهایتا بر روی 10 دستگاه با اکانت یکسان نصب خواهند شد

برنامه های ویندوز 10 از برنامه Windows Store قابل دانلود و نصب شدن تا سقق 10 مرتبه توسط یک اکانت مشخص می باشند. این مسئله توسط مستندات خود فروشگاه مایکروسافت مطرح شد که ...