آخرین نسخه مالیات حقوق

آخرین نسخه مالیات حقوق

امیدواریم که این نسخه آخرین نسخه ارائه شده باشد. میتوانید نسخه جدید نرم افزار 1.5.9.2 تهیه لیست الکترونیکی سال 1395 را از اینجا دریافت نمایید. امیدواریم که مشکلاتش حل شده باشد.

http://download.tax.gov.ir/SallaryDownloads/salarytax.zip

البته لازم به ذکر است در صورت استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد بیتا این لیست به صورت اتوماتیک از داخل نرم افزار تهیه شده  احتیاجی به این نسخه نیست.

تاریخ: دوشنبه، 4 مرداد ماه 1395 - ساعت 15:19

این صفحه را به اشتراک بگذارید