بیمه بیکاری در یک نگاه

‌ بیمه بیکاری در یک نگاه

✔️ مدت پرداخت بیمه بیکاری برای متاهلین و متکلفین تا 50 ماه و برای مجردین تا 36 ماه است

 ✔️میزان پرداخت بیمه بیکاری معادل 55درصد حقوق تعیین شده و با توجه به میزان افراد تحت تکفل و عائله حداکثر تا 80 درصد حقوق هنگام اشتغال است

✔️شرط برقراری مقرری بیمه بیکاری داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه است

✔️شرط دیگر؛  از دست دادن شغل بدون اراده و اختیار بوده بنابراین بیکاری از طریق استعفا و ترک کار مشمول دریافت این مقرری نمیشود

✔️بیمه شدگان بیکار بالای 55 سال سن با حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه تا رسیدن به سن بازنشستگی(60سال) مقرری بیمه بیکاری دریافت میکنند

بیمه بیکاری

نکته : بیمه بیکاری به کارکنان پروژه های عمرانی در حال انجام ,《داده نمی شود》.

با عنایت به دادنامه های شماره ۹۷ مورخ ۴/۳/۸۲ و ۲۵۶-۲۵۷ مورخ ۱۳/۸/۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبه مورخ ۲۶/۱۰/۷۸ هیات وزیران ، به کارگرانی که در فعالیت های با ماهیت غیر دائم ( پروژه ای ، عمرانی و …) در پایان پروژه ، اتمام بخشی از کار و اتمام قرار کار بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد .

 

تاریخ: یکشنبه، 10 مرداد ماه 1395 - ساعت 11:42

این صفحه را به اشتراک بگذارید