نسخه 4.10.10 سیستم های یکپارچه مالی بیتا

لیست امکانات اضافه شده :

v      امکانات اضافه شده به سیستم :

v      امکان تولید گزارش خرید و فروش فصلی و پر کردن اطلاعات دیتابیس اکسس اداره مالیات به طور خودکار

v      فعال شدن ماژول کنترل سقف اعتبار مشتریان

v      افزودن ماژول صورت های مالی و عملیاتی نمودن آن

v      افزودن فرم های دسته بندی مشتریان در سیستم فروش و امکان استفاده در اعلامیه نرخ فروش

v      افزودن فرم دسته بندی تامین کنندگان در سیستم تامین

 

v      اضافه شدن امکان تعریف کدینگ ردیابی کالا و ویژگی

v      افزوده شدن گزارش کنترل موجودی و نقطه سفارش در گزارشات کنترلی انبار

v      اضافه شدن امکان ثبت حداقل و حداکثر موجودی و نقطه سفارش به تفکیک انبار، کالا و ویژگی ها

v      اضافه شدن ستون مالیات بر ارزش افزوده در گزارش آنالیزور فروش

 

لیست بهبود های انجام پذیرفته :

v      تغییر مکانیزم جستجو در لیست ها

v      تغییر مکانیزم فیلتر کلی

v      رفع مشکل محو شدن باکس جستجو در مرور حساب و گردش

v      انتخاب مستقیم روش قیمت گذاری کالا در فرم تعریف کدینگ کالا به جای انتخاب طبقه بندی

v      فعال شدن دکمه گردش در گزارش آنالیزور فروش (در هر مرحله ریز فروش ها را نمایش می دهد)

v      اضافه شدن کلید میانبر Shift + S در فرآیند ها برای عملگر ذخیره و خروج

v      تغییر کلید های میانبر چاپ بدین طریق که Shift + P باز کردن ابزار مدیریت چاپ ها و Ctrl + P در صورت داشتن چاپ پیش فرض، ارسال به پرینتر چاپ پیش فرض و در غیر اینصورت ابزار مدیریت چاپ ها

v      امکان ثبت مشتری خرد در فاکتور فروش و چاپ فاکتور بر مبنای اطلاعات مشتری خرد

تاریخ: چهار شنبه، 12 اسفند ماه 1394 - ساعت 18:29

این صفحه را به اشتراک بگذارید