امکان جستجو در جدول نمایش اطلاعات


برای جستجوی یک مطلب در جدول کافیست تا دو بار کلیدهای Ctrl+Fرا فشرده تا فرم جستجو باز شود. در این فرم (دقیقاً مشابه نرم افزارهای عمومی مانند Word) می باشد، با وارد کردن عبارت موردنظر و زدن می توان عملیات جستجو را انجام داده و با زدن دکمه جستجوی بعدی (FindNext) موارد یافت شده بعدی را نیز بررسی نمود.

 

تاریخ: پنج شنبه، 29 بهمن ماه 1394 - ساعت 17:23

این صفحه را به اشتراک بگذارید