امکان فیلتر پیشرفته و چند انتخابی در هر یک از ستون های جدول نمایش اطلاعات

برای محدود کردن اطلاعات، با کلیک کردن بر روی گزینه مشخص شده در شکل، در قسمت زیر نام هر ستون در جدول، یک یا چند مورد را انتخاب نمود و یا با گزینه های دیگر مثل (انتخابی ...) از طریق فرم مشخصی که باز می شود، محدوده موردنظر برای محدود نمودن اطلاعات را مشخص نمود. برای حذف فیلتر نیز با کلیک کردن بر روی گزینه (حذف فیلتر)، محدودیت برداشته خواهد شد.

   

   

تاریخ: پنج شنبه، 29 بهمن ماه 1394 - ساعت 17:42

این صفحه را به اشتراک بگذارید