امکان مرتب سازی در جدول نمایش اطلاعات

یکی از امکانات ضروری در مدیریت جداول اطلاعاتی امکان مرتب سازی اطلاعات می باشد. در این ابزار با کلیک کردن بر روی هر ستون اطلاعات به صورت صعودی مرتب می شوند. در صورت کلیک مجدد بر روی همان ستون اطلاعات به صورت نزولی مرتب سازی خواهند شد. همچنین این ابزار از امکان مرتب سازی چند لایه پشتیبانی می کند. به طور مثال اگر بخواهیم در گزارش تولید، اطلاعات ابتدا به ترتیب جوجه کشی ها مرتب شده و به ازاء هر جوجه کشی اطلاعات به ترتیب تاریخ مرتب گردند، کافیست تا ابتدا روی ستون جوجه کشی کلیک کرده، سپس با نگه داشتن کلید "Ctrl" بر روی ستون تاریخ تولید کلیک شود تا به نتیجه دلخواه رسید.

تاریخ: پنج شنبه، 29 بهمن ماه 1394 - ساعت 17:14

این صفحه را به اشتراک بگذارید