لیست انتخاب (جستجو در لیست)

در سیستم های یکپارچه مالی بیتا در کلیه فرآیند هایی که نیاز به انتخاب یکی از بخش های اطلاعات پایه دارند، از طریق کلید های میانبر Ctrl+ Enterوارد فرم لیست انتخاب خواهند شد.

به طور مثال در فرآیند سند حسابداری برای انتخاب کد حساب، با زدن کلید های میانبر، لیست حساب ها باز می شود. در این لیست به طور پیش فرض مکان نما بر روی فضای فیلتر قرار می گیرد. در این فضا با تایپ بخشی از عبارت مورد نظر، سیستم بر روی تمامی ستون های لیست جستجو را انجام می دهد و ردیف ها فیلتر می شود.

معمولاً با تایپ چند کاراکتر، لیستی از چند ردیف مشاهده می شود. در این مرحله با فشردن کلید های بالا و پایین می توان بین ردیف ها حرکت نمود. همچنین در هر مرحله با زدن کلید Enterردیفی که مکان نما بر روی آن قرار دارد (ردیف انتخابی) به فرآیند اصلی منتقل می شود و عملیات تایید انجام می پذیرد.

 

 

تاریخ: سه شنبه، 20 بهمن ماه 1394 - ساعت 08:59

این صفحه را به اشتراک بگذارید