چک لیست کنترل فاکتورهای فروش جهت جلوگیری از جرائم مالیاتی

چک لیست کنترل فاکتورها (ی رسمی) جهت جلوگیری از جرائم سنگین مالیاتی ؛ فاکتورهای دریافتی را کنترل و مشکل دارها را شناسایی کنید 

 

حسابداران باید فاکتورهای فروش کالا و خدمات را که از طرف حسابهای خود دریافت میکنند قبل از ثبت سند حسابداری یا پرداخت طبق موارد زیرکنترل نمایند تا در زمان رسیدگی عملکرد و ارزش افزوده دچار مشکل نشوند.

1- کنترل شود که ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش ، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی نباشد.جهت این مورد به این صفحه مراجعه شود:

https://www.evat.ir/frmblacklisttaxpayer.aspx

2- کنترل نمائید که فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده است .جهت این مورد به این صفحه مراجعه شود:

www.ilenc.ir

3- گواهی ارزش افزوده را مطالبه و اعتبار آن را از این صفحه کنترل نمائید:

https://www.evat.ir/frmNewvalidationofregistration.aspx

4-برای شرکت فروشنده؛ نام و نوع شرکت ،فعالیت شرکت ، تغییرات احتمالی شرکا و...  را از سایت روزنامه رسمی به آدرس زیر کنترل نمائید.

http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx

5-گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی یا گزارش ثبت نام در سامانه شماره اقتصادی که حاوی مشخصات اصلی شرکت و کد اقتصادی میباشد را بخواهید و با موارد دیگر کنترل کنید.

6-چک را در وجه فروشنده مندرج در فاکتور صادر نموده یا به حساب شرکت واریز نمائید.

 

تاریخ: پنج شنبه، 14 مرداد ماه 1395 - ساعت 12:35

این صفحه را به اشتراک بگذارید