یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

آمریکا از ژاپن در مقابل حملات صایبری محافظت خواهد کرد

دولت آمریکا می داند که تنها حفاظت از خود در برابر حملات صایبری کافی نبوده و باید در جهت حفاظت از هم پیمان های خود نیز در مقابل آن تلاش نماید. در همین راستا دولت آمریکا موافقت کرده تا از حملات دیجیلاتی در مقابل سیستم های نظامی و کلیدی این کشور محافظت نماید.این اقدام باعث می شود تا امنیت این کشور تا حد زیادی افزایش یابد و احتمال کارخرابی در علائم حیاتی این کشور توسط همسایگان خود یعنی کره شمالی و چین کاهش یابد.
از قدیم گفته اند "غیر ممکنی وجود ندارد" و به همین دلیل بی شک این عمل باعث رهایی از تمامی خطر ها نمی شود اما قطعا کار هکر ها را سخت تر می کند.

تیم پشتیبانی سایت

تیم پشتیبانی سایت