یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

آیا رویای حافظه بی نهایت محقق می شود؟

دانشمندان مرکز تحقیقات اپتیک دانشگاه ساوت همپتون طی تحقیقی جهت ذخیره سازی اطلاعات روی ساختار بلور در یافتند که می توانند با تکنولوژی 5 بعدی و با استفاده از یک لیزر فمتوثانیه ای اطلاعات خیره کننده ای را روی یک دیسک ذخیره کنند. با این رویکرد میتوان 360 ترابایت را روی یک دیسک بلوری ذخیره کرد. دیسک مذکور قابلیت مقاومت تا دمای 1000 درجه سانتیگراد را داراست و در دمای عادی تا 13.8 میلیارد سال اطلاعات را نگهداری می نماید. علت استفاده از اصطلاح 5 بعدی استفاده از ابعاد سه بعدی سنتی و دو بعد بخاطر نحوه ذخیره سازی در سایز بسیار کوچک است.

 

با توجه به این اندازه از ذخیره سازی اطلاعات شاید استفاده از اصطلاح بی نهایت غیر متصور نباشد. 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط