شنبه، 2 مرداد ماه 1400

ابداع صندلی پوشیدنی برای جراحان

 

در برخی از مشاغل کارمندان ناگزیر به ایستادن می باشند که یکی از دشوارترین آنها جراحی می باشد. صندلی پوشیدنی به نام Archelis که در زبان ژاپنی به معنی صندلی متحرک می باشد به طور خاص برای جراحان طراحی شده است تا از جراحی های خسته کننده و چالش برانگیز در امان باشند.

Archelis توسط کارخانه تولید قالب Nitto در یوکوهامای ژاپن و در همکاری با مرکز مهندسی پزشکی دانشگاه Chiba ساخته شده است.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط