شنبه، 2 مرداد ماه 1400

اتومبیل خودکاری که طول چین را در مدت 6 روز با موفقیت پیمود.

 

شرکت اتومبیل سازی چین و شریک آن شرکت فورد با ارسال اتومبیل خودکاری که 1200 مایل را در مدت 6 روز در طول چین پیمود به موفقیت بزرگی دست یافتند.

با تعبیه دوربین ها و راداری در داخل این اتومبیل ویژگی های متعددی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. این اتومبیل می تواند به طور خودکار سرعتش را کاهش دهد، داخل خطوط حرکت کند، ترافیک را بررسی نماید و چندین قابلیت دیگر....... 

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط