یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

ارسال بسته های پستی از طریق هواپیمای بدون سرنشین در استرالیا

 

ارسال بسته های پستی دراسترالیا توسط هواپیماهای بدون سرنشین با موفقیت صورت گرفت. هدف از این کار ارسال ایمن و بدون خطر بسته ها به مشتریان می باشد، به خصوص بسته هایی که محدودیت زمانی دارند از جمله دارو و مواد غذایی.

این روش کاربرد بسیار زیادی برای مشتریانی دارد که در مناطق روستایی و دور از صندق پستی زندگی می کنند.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط