شنبه، 2 مرداد ماه 1400

اینستاگرام امکان تعریف کسب و کار رسمی را اضافه کرد.

اینستاگرام امکان تبلیغ و تعریف حساب برای کسب و کار را به امکانات خود اضافه کرد. با این امکان صاحبان کسب و کار می توانند صفحه رسمی کسب و کار خود را در اینستاگرام تشکیل دهند و اطلاعات و پست های مربوط به کسب و کار خود را در آن حساب نمایش دهند. شماره تلفن، ایمیل ، آدرس و ... از این اطلاعات است.

 

همچنین صاحبان کسب و کار می توانند مخاطبین خود را انتخاب نمایند یا اینکه آن را بر عهده اینستاگرام بگذارند. با این شرایط هر کاربری که روی دکمه تبلیغ کسب و کار در اینستاگرام بزند می تواند با آن شرکت مستقیم تماس بگیرد یا ایمیل بزند یا از امکان ناوبری برای آدرس آن استفاده کند. این امکان در حال حاضر برای آمریکا ، استرالیا و نیوزلند فعال شده و تا پایان سال جاری میلادی برای تمام کاربران جهان در دسترس خواهد بود. 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط