جمعه، 15 مرداد ماه 1400

باطری های قابل شارژ که روی پوست قرار می گیرند.

تلاش محققان برای ایجاد باطری های انعطاف پذیر متوقف نشده است. این باطری ها که همانند یک نوار روی پوست قرار می گیرند می توانند انرژی لازم برای شارژ خود را از حرکت بدن انسان تامین نمایند. این باطری ها ضد آب هستند و از اتصال سیم های بسیار باریک تشکیل شده اند. 

ممکن است این باطری به صورت بالقوه به یک لباس الکتریکی به عنوان راه جدیدی برای ذخیره انرژی تبدیل گردد. این باطری در مرحله تست و بررسی می باشد. 

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط