جمعه، 15 مرداد ماه 1400

با عکس گرفتن از غذای خود مقدار کالری آن را محاسبه کنید.

 

یک شرکت آمریکایی اپلیکیشن جدیدی را به نام AVA طراحی کرده است که به کاربران این امکان را می دهد که با گرفتن عکس از غذای خود و استفاده از این اپلیکیشن به میزان کالری در غذای خود پی ببرند. در این اپلیکیشن از هوش مصنوعی و فناوری شناسایی عکس استفاده شده است.

این اپلیکیشن آسان ترین روش برای محاسبه مقدار کالری موجود در غذا و رژیم غذایی است و برای طراحی آن از متخصصان تغذیه استفاده شده است.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط