شنبه، 2 مرداد ماه 1400

بدن انسانها صفحه نمایش لمسی می شود

 

 

ساخت دستگاهی توسط مایکروسافت به نام " Omnia Touch"  با شکل ظاهری مشابه کینکت که بر روی شانه قرار می گیرد به بدن شما قابلیت یک صفحه لمسی را می دهد.

این دستگاه با استفاده از نور، شکل گرافیکی صفحه لمسی را روی سطح مورد نظر شما نمایش می دهد که با لمس نور این دستگاه می توان دستور خود را ارسال کنید.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط