یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

برای استفاده از برنامه های ساعت های هوشمند از حرکت انگشتتان بر روی دستتان استفاده نمائید.

 

زمانی فرا خواهد رسید که کاربران ساعت های هوشمند به جای استفاده از انگشتشان برای حرکت روی صفحه ی لمسی ازحرکت انگشت بر روی دستشان استفاده نمایند.

پروژه ای به نام " اسکین ترک " توسط محققین دانشگاه کارنجی ملن در خصوص این موضوع در حال انجام است.

ساتع شدن سیگنال های الکتریکی حلقه ای در انگشت اشاره شما به الکترود های ساعت هوشمندی که در دست دیگر شماست این مهم را محقق می نماید. تحقیقات نشان می دهد که استفاده از پوست به خصوص دست و مچ دست به عنوان پد لمسی راه را برای تماس های تلفنی، بازی کردن و مسیریابی تسهیل می نماید.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط