شنبه، 2 مرداد ماه 1400

بطری آبی که رطوبت هوا را به آب آشامیدنی تبدیل می کند.

 

از آنجائیکه ما در عصر کمبود آب به سر می بریم می توانیم این فقدان را از خود هوا تامین نماییم.

کریستوفر رتزار طراح بطری آب "فونتس" می باشد. این بطری رطوبت هوا را می گیرد و آن را به آب آشامیدنی تبدیل می گرداند. دوچرخه سوارانی که مسافت طولانی را می پیمایند می توانند از این بطری استفاده کنند.

انرژی خورشیدی در این بطری بکار گرفته شده است. در سیستم این بطری متراکم کننده آب که همانند یک کولر عمل می کند قرار دارد که آب را به سطوحی برای دفع منتقل می کند. در هنگام حرکت دوچرخه این سطوح خنک می شوند و عمل انقباض و تراکم صورت می گیرد. آب تهیه شده آشامیدنی می باشد مگر اینکه هوا آلوده باشد که طراح آن درصدد رفع این موضوع می باشد تا با قرار دادن فیلتر کربن این آب حتی در هوای آلوده نیز آشامیدنی گردد. 

 

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط