یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

بنسای معلق

استارتاپ ژاپنی هوشیچو تیم اقدام به تولید یک دستگاه تعلیق بنسای نموده است. تکنولوژی استفاده شده تعلیق مغناطیسی است که طی آن در خاک بنسای یک آهنربا قرار می گیرد و صفحه سرامیکی زیر آن یک بوبین الکتریکی دارد که با آداپتور کار می کند. درخت بنسای در ارتفاع 2 سانتیمتری از سرامیک زیرین قرار می گیرد. البته مراغبت های معمولی که به ازای هر گیاهی لازم است در این بنسای هم باید رعایت شود. 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط