یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

به تازگی FBI ساخت سیستم تشخیص چهره جدید خود را به اتمام رساند

FBI بعد از صرف 6 سال زمان و 1 میلیون دلار هزینه بلاخره از سیستم کامل شده و جدید تشخیص چهره خود رونمایی کرد.بدین معنی که در مدت زمانی بسیار کوتاه، روزانه عکس ده ها هزار شهروند آمریکایی توسط سیستم ملی جمع آوری خواهد شد.

پروژه ی “Next Generation Identification” یا به اختصار (NGI) در صوانح جرم، تمامی صورت ها را ثبت کرده و آن ها را به مرکز داده ی خود ارجاع می دهد. و به لطف مرکز داده ی Interstate Photo System یا به اختصار "IPS" این مسئله تنها به چهره ختم نمی شود بلکه از تتو یا اسکار گرفته تا عنبیه چشم قطعا برای شناسایی هویت فرد کافی خواهد بود! بیشتر آنکه به تخمین FBI  تا آیندهNGI  چهره 52 میلیون فرد را از عکس پرسونلی  یا ... جمع آوری خواهد کرد. پس اگر برای استخدام در مکانی از شما اثر انگشتی گرفته شود (که از این به بعد ظاهرا عکس هم گرفته خواهد شد) به دولت فرستاده شده تا بررسی شود.

 

البته که سیستم هنوز به خاطر به حد نساب نبودن کیفیت دوربین ها از نظر اندازه و کیفیت در سراسر کشور به حد کمال نرسیده اما این بدین معنی نیست که این سیستم از کار بیفتد. همین چند هفته پیش بود که فراری ای 14 ساله پس از اقدام برای ویزای نپال بلاخره دستگیر شد و قطعا تعداد این دستگیری ها رو به افزایش است.

تیم پشتیبانی سایت

تیم پشتیبانی سایت