جمعه، 15 مرداد ماه 1400

به نظر می رسد که اتوبوس های الکتریکی می توانند ترافیک و آلودگی شهر چین را متوقف کنند.

 

به نظر می رسد که چینی ها بزودی با مشکل ترافیک روبرو خواهند شد. یک شرکت پکنی در نظر دارد که این مشکل را توسط اتوبوس هایی با طراحی متفاوت حل کند. هدف این طرح از بین بردن ترافیک و آلودگی هوا است.

عرض این اتوبوس دو لاین خیابان را در برمی گیرد و بر روی ریل حرکت می کند، ماشین ها تا ارتفاع 2 متری می توانند از زیر این اتوبوس عبور کنند.

گفته می شود که این اتوبوس همانند یک مترو عمل می کنند و فضاهای زیادی را در خیابان حفظ می کند.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط