جمعه، 15 مرداد ماه 1400

تایپ سریع با یک انگشت را توسط دستگاه دو کاره ( موس و صفحه کلید ) تجربه کنید.

 

ارتباطتان را با کامپیوتر خانگی یا هر وسیله هوشمند دیگر تغییر دهید توسط دستگاهی که ترکیبی از یک موس و صفحه کلیدمی باشد.

این دستگاه که به نام " نایدم سنس" (Nydeum Sense) معروف است به کاربران اجازه می دهد که حروف لازم برای تایپ را از سطح قابل لمس روی این موس در اختیار داشته باشند. بخش های کناری این موس هر کدام به تایپ کردن و کلیک کردن اختصاص دارند. سرعت تایپ شما توسط این دستگاه بسیار بالا می رود.

الفبای دیجیتالی این دستگاه که از بخش های مهم آن تلقی می گردد با زبان های متنوعی از جمله ژاپنی، چینی، عربی و ....می تواند کار کند. 

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط