یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

تحقیقات نشان داده افراد خود شیفته بیشتر "سلفی" می گیرند.

مردم عکس سلفی میگرند چون دیگران عکس سلفی می گیرند. محققان دانشگاه تورنتو تحقیقاتی راجع به "خودشیفتگی" انجام دادند.

در این تحقیق، محققان جامعه هدف کسانی که از خود عکس می گیرند یعنی دانشجویان را برای تحقیق انتخاب کردند. صد در صد جامعه هدف ادعا کردند که معمولا از خودشان عکس می گیرند اما 98 درصد اعلام کردند که به ندرت سلفی می گیرند.

کسانی که سلفی می گیرند معمولا آن را در شبکه های اجتماعی قرار می دهند تا میزان جذابیت خود را محک بزنند. میزان لایک، فالو و ... به ایشان میزان جذابیتشان را نشان خواهد داد

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط