یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

تدبیر "ام آی تی" کمک جدیدی به جلوگیری از حمله های سایبری

 

امنیت سایبری هم از جانب انسان و هم از جانب ماشین صورت می پذیرد که هر کدام با چالش های خود روبرو است زیرا پارامترهای مختلف با قوانینی که متخصصین اعمال کرده اند مطابقت نمی کند.

ام آی تی با روش "ای ال 2" جدیدش امنیت سایبری را افزایش داده است. "ای ال 2" با استفاده از سه ماشین الگوریتم اتفاقات مشکوک را شناسایی می کند، اما برای بازبینی یافته های خود به واکنش انسانی نیازمند است. به دلیل کمبود وقت متخصصان برای بررسی تمامی داده ها و اطلاعات این سیستم درمدل جدید خود رویدادهای مهم را برای بررسی و تجزیه و تحلیل طبقه بندی می کند.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط