شنبه، 2 مرداد ماه 1400

تل جلوگیری از ریزش مو هم به بازار خواهد آمد.

یک شرکت حوزه سلامت به نام هیرمکس یک تل لیزری تولید کرده که ادعا می کند با استفاده روزانه 90 ثانیه از آن جلوی ریزش مو گرفته می شود. این محصول که لیزربند 82 نام دارد در واقع با 82 دندانه لیزر پزشکی تجهیز شده. نحوه فعالیت به این گونه است که با تابش روزانه 90 ثانیه نور لیزر سرد به پوست سر گردش خون افزایش یافته و تغذیه به پیاز مو افزایش می یابد و در نتیجه با تغذیه مناسب جلوی ریزش مو گرفته می شود. البته با توجه به قیمت فعلی این محصول که 800 دلار است شاید بتوان به راه حل های دیگر یا شاید حتی کچلی هم فکر کرد. 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط