یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

تکنولوژی پرتوهای کیهانی ممکن است راز اهرام ثلاثه را بگشاید.

 

تیمی از محققان اعلام کردند که نسل جدیدی از تلسکوپ های موآن ساخته شده اند تا ساختارها و حفره های اسرار آمیز اهرام ثلاثه را بررسی نماید.

بسیار هیجان انگیز است که چگونه تکنولوژی روز امروز پرده از اسرار 4500 سال پیش این بنای به یاد ماندنی عظیم بردارد.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط