یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

جاده ها و پیاده روهای خورشیدی تولید کننده انرژی به حقیقت پیوستند.

 

جاده های خورشیدی اولین گام را برای به وجود آوردن بزرگترین پنل های خورشیدی برداشته اند.

شرکت تولیدکننده این پنل ها از شیشه آبدیده و باطری های فتوولتائیک استفاده نموده تا پیاده رو هایی هوشمند با قابلیت تولید انرژی داشته باشند. در داخل این پنل ها عناصر گرمایی برای ذوب کردن یخ و LED هایی برای علامت های شهری قرار داده شده است.

این تکنولوژی هنوز نخستین مراحل خود را می پیماید اما با سرمایه گذاری اداره کل ائتلاف های آزاد راهها این شرکت در اوایل سال جاری نمونه اولیه این کار را در پارکینگی در آیداهو به پایان رساند.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط