یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

جدیدترین کفش ورزشی انکو (enco) با تکنولوژی بی نظیر

 

محققان فرانسوی کفش ورزشی مجهزی را طراحی و تولید کرده اند که انرژی و شوک ناشی از گام برداشتن را به طور چشمگیری کاهش داده.

می توان گفت این کفش یک دوپینگ فیزیکی است.که  شوک و اتلاف انرژی ناشی از گام برداشتن را به طرز ماهرانه ای کاهش می دهد. عملکرد ساختار کفش به این ترتیب است که انرژی در حین قدم گذاشتن بر روی زمین جذب و در حین گام برداشتن آزاد می شود. شوک ناشی از تماس با سطح فشرده شده و در ادامه بخش پشتی کفش انرژی مضاعفی به فرد استفاده کننده در ادامه گام برداشتن می دهد.

 

 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط