دوشنبه، 29 شهریور ماه 1400

خودرو های بدون سرنشین گوگل در اطراف کودکان محتاط تر رانندگی می کنند

اکثر راننده ها می دانند که باید در نزدیکی مدارس، زمین های بازی و در کل مکان هایی که بچه ها در آنها حضور دارند محتاط تر رانندگی کنند و به نظر می رسد حتی ماشین های بدون سرنشین گوگل نیز همینطور برنامه ریزی شده اند.
به تازگی گوگل در پستی درباره نحوه ی آموزش خود به این ماشین ها و این که نیازی به رانندگی برای ایجاد تجربه برای این ماشین ها نیست پستی گذاشته است، که در پی همین موضوع، گوگل چند تا از بچه ها را مشغول به بازی در کنار این ماشین می کند و این خودرو بی حرکت شروع به یادگیری درباره نحوه رفتار آنها می کند و در طول زمان متوجه رفتار خطرناک آنها و اینکه بدون دلیل ممکن است به جلوی ماشین هجوم آورند می شود.
خوشبختانه این نوع آموزش همراه با سنسور هایی که می توانند کودکان قایم شده بین ماشین های پارک شده را تشخیص دهند این خودرو های بدون سرنشین را نسبت به قبل بسیار امن تر کرده است.

تیم پشتیبانی سایت

تیم پشتیبانی سایت

  • بخش های مرتبط