شنبه، 2 مرداد ماه 1400

در روسیه یک آیفون 5S جان صاحب خود را نجات می دهد!

آیفون خم شده ای که در تصویر بالا مشاهده می کنید به ضعف خم شدگی آیفون 6 ربطی ندارد! بلکه این آیفون 5S می باشد که صاحب آن فردیست که در موسکوی روسیه زندگی می کند. البته این فرد باید از آیفون خود برای نجات زندگی اش تشکر کند! چرا که زنده ماندن این فرد در تصادف با یک مینی بوس به خاطر این آیفون می باشد!
این آیفون که در جیب کناری وی قرار داشته، در هنگام تصادف این فرد ضربه ی ناشی از برخورد را دفع کرده و خم شده است. با توجه به این که دو فرد دیگر که همراه با وی مورد اصابت قرار گرفته اند جان خود را از دست داده اند، ناجی دیگری جز این آیفون را نمی توان یافت!
تصور کنید چه می شد اگر این گوشی در جیب طرف دیگر این فرد قرار داشت! کوچک ترین تصمیم های ما در طول روز، حتی این که گوشی خود را در کدام جیب قرار دهیم، می تواند تفاوت بین دیدن یک روز دیگر و یا ندیدن آن باشد!

تیم پشتیبانی سایت

تیم پشتیبانی سایت

  • بخش های مرتبط