جمعه، 15 مرداد ماه 1400

دستکشی که حرکات دست شما را به موسیقی تبدیل می کند.

آوای موسیقی که در ذهن دارید و گاهی اوقات ریتم این آوا را با ضربات دستتان می زنید را می توانید به موسیقی تبدیل کنید که قادر به ضبط شدن باشد.

دستکشی با تکنولوژی بالا که " Remidi T8 " نام دارد این امر را به حقیقت تبدیل می کند. این دستکش دارای سنسورهایی در کف دست و نوک انگشتان می باشد که نسبت به فشار حساس است. مچ بند این دستکش ترکیب صداهایی را که این سنسورها منتقل می کنند، کنترل می کند. اطلاعات دریافتی از این دستکش به برنامه Remidi و یا هر نرم افزار ضبط دیگر ارسال می گردد.

این دستکش می تواند به عنوان ابزاری برای هنرمندان موسیقی بکار رود و به کاربران اجازه آهنگ سازی و اجرای آن را می دهد. 

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط