جمعه، 15 مرداد ماه 1400

دستگاه پوشیدنی Quell چیست؟

 

دستگاهی موسوم به Quell که به بخش بالای ساق پا وصل می شود می تواند به کاهش درد مزمن در برخی از افراد کمک کند. این دستگاه عصب های درون پا را توسط یک جریان برق تحریک می کند در مقابل باعث واکنشی از سیستم مرکزی می شود و سیگنال درد را در هر نقطه از بدن متوقف می کند.

به گفته سازندگان دستگاه Quell این فناوری نیروی جریان را طی جلسه درمانی به طور خودکار تنظیم می کند. این نوع درمان موسوم به تحریک الکتریکی عصب جلدی (TENS) از چندین دهه پیش وجود داشته و در کاهش انواع خاص درد سودمند است. 

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط