یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

رأی پارلمان اروپا به نفع جداسازی بخش جستجوی گوگل از سایر فعالیتهای تجاری این شرکت

اعضای اتحادیه ی اروپا روز سه شنبه رأی به ایجاد قطعنامه ای دادند که به موجب آن موتورهای جستجو از سایر خدمات تجاری این شرکتها مجزا می شود. 

این قطعنامه، که با 384 رأی موافق در برابر 174 رأی مخالف (با 56 رأی ممتنع) تصویب شد، بر بازار جستجوی آنلاین و "اهمیت ویژه ی آن در تضمین شرایط رقابتی در بازار مشترک دیجیتال" متمرکز است. به عبارت دیگر، این جداسازی میتواند مانع بهره بردن گوگل و سایر موتورهای جستجو از نتایج جستجو به نفع خدمات خودشان بشود. 

این پارلمان از کمیسیون اروپا خواست تا "طرحهایی با هدف جداسازی موتورهای جستجو از سایر خدمات تجاری را در نظر بگیرد." 

این قطعنامه ی غیرقانونی بیشتر به منزله ی یک پیشنهاد به تنظیم کنندگان اتحادیه ی اروپایی است تا صدور یک دستور به اعضای این اتحادیه. با این حال پیام آن واضح است: اعضای پارلمان می خواهند که اتحادیه ی اروپایی "مانعِ هرگونه سوء استفاده" توسط اپراتورهای موتورهای جستجو از خدمات بهم پیوسته شان شود.

گرچه این قطعنامه بر تمام موتورهای جستجو تأثیر خواهد گذاشت - و نه فقط گوگل - اما این قطعنامه پس از یک بررسی چهار ساله درخصوص فعالیتهای این شرکت درزمینه ی جستجو و تبلیغات پیشنهاد داده شده. 

این قطعنامه همچنین بی طرف بودن پارلمان اروپا نسبت به اینترنت را تقویت می کند و اعلام می کند که "کل ترافیک اینترنت باید بطور یکسانی مورد توجه قرار بگیرد، بدون تبعیض، محدودیت و یا مداخله.»

گوگل در این خصوص اظهار نظری نداشته است.