شنبه، 2 مرداد ماه 1400

روبات ها می آموزند که چگونه با انسان ها دوست شوند و بر آنها تاثیر بگذارند.

 

اگر روبات ها بیاموزند که به هنجارهای انسانی احترام بگذارند در فضاهای شلوغ از جمله فرودگاهها، مراکز خرید و پیاده روهای شهری بهتر عمل خواهند کرد.

 خوشبختانه محققان الگوریتمی را توسعه داده اند که به روبات ها توانایی مانور ماهرانه در فضاها و مکان های انسانی را بخشیده است. این الگوریتم حرکات انسان ها را در مکان های شلوغ پیش بینی می کند زیرا روبات ها همان طور که به تدریج کنترل فضاهایی مانند آزمایشگاه ها و کارخانجات را در دست گرفته اند به صورت اجتناب ناپذیری وارد فضاهایی می گردند که در ارتباط با انسان ها هستند بنابراین نحوه ی روبرویی روبات ها و انسان ها بسیار حائز اهمیت می گردد که با حداقل مشکلات باشد.

محققان دانشگاه "استن فورد" در حال تست کردن این الگوریتم بر روی روباتی به نام " جک رابوت" می باشند که مجهز به سنسورهای مختلف، جی پی اس و دوربین هایی است که بتواند در موقعیت حقبقی نزدیک شدن به فضاهای شلوغ داخلی و خارجی را بسنجد.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط