یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

زبان گربه ها برای انسانها ترجمه خواهد شد.

موسسه تحقیقاتی تمپتیشن طی مشارکتی با شرکت مارس که بزرگترین تولید کننده غذای گربه است، اقدام به تولید قلاده ای کرده اند که زبان گربه ها را برای انسان ها ترجمه می کند. این قلاده صدای میو میو گربه را تشخیص داده آن را برای صاحب گربه ترجمه کرده و به نرم افزاری در گوشی وی ارسال می کند و گوشی ترجمه را از طریق بلندگوی قلاده پخش می نماید. در حال حاضر نرم افزار فقط به زبان انگلیسی است اما در ادامه به بقیه زبانها ترجمه خواهد شد. 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط