شنبه، 2 مرداد ماه 1400

زندگی در روستای شناور برای شما چقدر هیجان انگیز خواهد بود؟

کشور امارات متحده عربی اقدام به پروژه ای نموده که در آن یک روستا متشکل از 42 خانه اشرافی به هم پیوسته بصورت شناور در آبهای ساحلی این کشور قرار می گیرد. هر ویلا سه طبقه دارد که یک طبقه آن داخل آب و دو طبقه دیگر روی آب هستند. زیربنای  ویلا ها بین 157 تا تا 370 متر مربع بوده و دیوارها و کف شیشه ای است. 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط