شنبه، 2 مرداد ماه 1400

شهر هوشمند چگونه به بشر کمک می کند

در دنیایی که با استفاده از چند سنسور و ارتباط با نرم افزارهای مختلف دستگاه های مختلف هوشمند تولید شده اند، در مورد شهر هوشمند اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که شهر هوشمند چیست و چه کارائی دارد.

شهر هوشمند شهری است که تمام زیر ساختهای لازم را جهت ایجاد ارتباط با دستگاه های هوشمند شهروندان و ارائه خدمات به ایشان داراست. خیابانهای هوشمند، چراغ های راهنمائی هوشمند، جداول هوشمند، راهنمائی و مسیریابی هوشمند، پرداخت و ارتباط هوشمند از امکاناتی است که به شهروندان می تواند داده شود. این امکان فقط برای شهرهای متمکن و پولدار نیست. به عنوان مثال در شهری در هند یک وسیله ارائه شده که زمانی که آب تمیز به لوله می آید به شهروند پیامک می فرستد که می تواند آن آب را ذخیره سازی کند.

تبدیل شدن شهرها به شهر هوشمند اثرات شگرفی همچون کاهش زیاد ترافیک، کاهش هزینه های انرژی شهروندان، افزایش زمان فراغت شهروندان، سرعت عمل در انجام امور روزمره و ... خواهد داشت.

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط