یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

طراحی جوراب هوشمند برای دیابتی ها

 

دانشمندان مرکز تحقیقات کشور آلمان جورابی را برای نجات پای دیابتی ها مجهز به حسگر فشار ارائه داده اند. یکی از راههای جلوگیری از بروز زخم های دیابتی جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن نقاطی از پا است.

هر یک از لنگه های این جوراب از دو لایه پارچه مصنوعی/کتان جاذب رطوبت تشکیل شده است که بین آنها یک فیلم سیلیکونی کش آمدنی فشرده شده است. هر دو طرف این فیلم با 40 الکترود قابل انعطاف دی الکتریک پوشیده شده اند. این الکترودها خود از گرافیک یا کربن سیاه ساخته شده است. یک ماژول الکترونیکی به انتهای جوراب متصل شده و این ماژول شکل یک واحد قابل حذف به اندازه دگمه را در نسخه تجارت جوراب خواهد داشت.

زمانیکه فشار به ناحیه ای از پا اعمال می شود فیلم سیلیکونی موجود در آن ناحیه جوراب فشرده و نازک می شود و بنابراین ناحیه سطحی آن افزایش می یابد. این موضوع به نوبه خود موجب افزایش ظرفیت الکتریکی و خازنی فیلم در آن ناحیه می شود. ماژول الکترونیکی با استفاده از نخ های رسانا که به حسگرهای آن بخش از جوراب متصل هستند، این تغییر در ظرفیت الکتریکی را شناسایی می کند و با ارسال بی سیم یک هشدار به تلفن همراه کاربر، وی را از این موضوع آگاه می کند.

دانشمندان آلمانی معتقدند این ابزار نه فقط توسط دیابتی ها بلکه می تواند توسط افرادی پوشیده شود که قصد دارند سبک دویدن خود و وضعیت پایشان را تحلیل کنند.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط