سه شنبه، 24 تیر ماه 1399

عینک جدید برای نابینایان

عینک جدید برای نا بینایان

به تازگی در دانشگاه Hebrew محققین توانسته اند دستگاهی به نام Eyemusic طراحی کنند ، زمانی که فرد نابینا عینک را بر روی چشم خود قرار می دهد ،  لنز عینک فضای روبروی فرد نابینا را اسکن می کند و هر صحنه اسکن شده را به صورت قطعه ای موسیقی از طریق هدفون برای فرد نابینا پخش می کند .

عینک نابینایی
تصاویر پیش رو فرد نابینا به زبان موزیکال ترجمه می شوند و با نشانه های شنیداری فرد نابینا را در پیدا کردن مسیر کمک می کنند ، همچنین برای هر رنگ صدای یکی از آلات موسیقی تعریف شده است ، به این شکل فرد نابینا می تواند دوری و نزدیکی جسم را درک کند و رنگ های اطرافش را تشخیص دهد و میان آنها تمایز قائل شود .

عینک هوشمند برای نابینایان


هر چه که حرکت فرد به سمت نقاط موجود در منطقه اسکن بیشتر باشد ، همان میزان صدای موسیقی قویتری برای او از طریق هدفون پخش می شود ، فرد نابینا با شدت و ضعف صدا متوجه وضعیت نزدیک و یا دور شدن به تصاویر اسکن شده و مسیر میشود .

mina misaghi

mina misaghi

  • بخش های مرتبط