شنبه، 2 مرداد ماه 1400

فناوری رگ یاب به منظور افزایش مراقبت بیمار

 

سیستم بهداشت و درمان ویلیس_نایتون دستگاهی را به اجرا گذاشته است که دارای سیستمی است که با نور رگ های زیر پوست را نشان میدهد و این دستگاه در تمام واحدهای پرستاری برای گرفتن نمونه خون کارآمد است. این دستگاهبا استفاده از پرتو نورمادون قرمز کار میکند و با قراردادن روی بازوی بیمار وریدهای محیطی را روشن ساخته و یک نقشه مجازی از عروق را در سطح پوست و در زمان واقعی نشان میدهد ونور پر توان دستگاه باعث میشود بافت های بدن که حاوی مایعاتی چون آب هستند در مقابل این نور شفاف جلوه کنند و کار پیدا کردن رگ را برای متخصصان و مراقبت های بهداشتی بدون خطا و خونریزی و عوارض جانبی آسان میکند و همچنین موجب کاهش  استرس بیمار میشود زیرایکی از مشکلات بزرگ پرستاران در هنگام تزریق یا نمونه گیری پیدا کردن رگ دست بیمار است.برای اولین بار استفاده از این دستگاه در بیمارستان ویلیس_کینگستون برای بهبود به این موضوع مورد استفاده قرار گرفت. 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط