جمعه، 15 مرداد ماه 1400

قلم هوشمند مخصوص بدن

 

همگی آگاه هستیم که ویتامین ها و مواد معدنی برای ادامه حیات بسیار حائز اهمیت است. بدن برای اداره تمامی واحدهای خود نیازمند تمامی ویتامین ها و مواد معدنی می باشد. قلم هوشمندی به نام Vitastiq طراحی شده است که می توانید میزان ویتامین ها و مواد معدنی دریافتی را محاسبه نمایید. این دستگاه قادر است تا با اندازه گیری 30 ویتامین و مواد مهم در بدن، کم و زیاد بودن آنها را به شما نشان دهد.

این قلم روکش تمام استیل دارد و توسط یک کابل به گوشی های اپل متصل می گردد، در آینده ای نزدیک این قلم با گوشی های اندروید نیز قابل استفاده خواهد بود. با قرار دادن قلم مذکور در نقطه مربوطه روی بدن اطلاعات به نرم افزار خاصی که روی تلفن هوشمند شما نصب گردیده، منتقل می شود و مقدار ویتامین مربوطه روی تلفن همراه شما ثبت می گردد.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط