شنبه، 2 مرداد ماه 1400

لامپی که به خودی خود لامپ نیست.

 

" آپ لمپ " که نور خود را از پراکنده کردن نور فلش گوشی های هوشمندی که در آن قرار می گیرد تامین می کند دارای ویژگی های نوینی است.

نور این لامپ با حرکت دست کم و زیاد می شود و وقتی دستان خود را به هم می زنید این لامپ خاموش یا روشن می گردد. اگر لامپ این گوشی هوشمند حرکتی را به مدت 30 دقیقه حس نکند خود به خود خاموش می شود.

همچنین این لامپ گوشی شما را شارژ می کند و صدا را از طریق اسپیکر تلفن تقویت می نماید.

 

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط